Nowy Specjalista Logopeda

Z ogromną przyjemnością informujemy, że  od maja 2022 r. w naszej poradni przyjmować będzie mgr Agnieszka Grugel: Logopeda, specjalista Neurologopeda oraz Surdologopeda.  Mgr Agnieszka Grugel świadczy usługi w zakresie:

Diagnozy i terapii u dzieci i młodzieży:

 • Diagnoza logopedyczna.
 • .Terapia zaburzeń artykulacji: sygmatyzm, rotacyzm, mowa bezdźwięczna
 • Terapia opóźnionego rozwoju mowy
 • Jąkanie.
 • Zaburzenia oddychania i połykania.
 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu.
 • Zespół Downa.
 • Zaburzenia kompetencji językowych.
 • Dysleksja, dysgrafia, dysortografia,
 • Diagnoza i terapia osób z zaburzeniami słuchu.

Oraz terapii osób dorosłych z:

  • Afazją
  • Pragnozją
  • Dyzartrią
  • Dysfagią
  • Demencją
  • Chorobą Alzheimera, Parkinsona
  • Stwardnieniem rozsianym,
  • Stwardnieniem zanikowym bocznym

Mgr Agnieszka Grugel realizuje wizyty komercyjne.