Wznowienie działalności poradni.

UWAGA PACJENCI SZOZ HIPOKRATES!

Informujemy, iż od dnia 13.05.2020r. wznawiamy normalną działalność Poradni Zdrowia Psychicznego, od dnia 18.05.2020r. Poradni Neurologicznej, natomiast od dnia 1.06.2020r. Poradni Okulistycznej.

Aby zapewnić bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu Poradni Hipokrates prosimy o założenie przed wejściem do budynku poradni maseczki oraz rękawiczek jednorazowych. Prosimy aby do poradni zgłaszał się wyłącznie pacjent. W wyjątkowych sytuacjach takich jak: osoba niepełnoletnia, niepełnosprawna, słabosłysząca, osoba mająca problemy z komunikowaniem z innych powodów, pacjentowi może towarzyszyć maksymalnie jedna osoba.

Przy rejestracji zmierzymy wszystkim osobom temperaturę metodą bezkontaktową oraz poprosimy o obowiązkowe zdezynfekowanie rąk.

Pacjent i osoba towarzysząca podpiszą oświadczenie następującej treści:

  • w chwili obecnej nie mam objawów infekcji dróg oddechowych, gorączki, kaszlu, duszności,
  • nie miałem kontaktu z osobą, która ma objawy infekcji dróg oddechowych, gorączkę, kaszel i duszności w ciągu ostatnich 14 dni,
  • nie jestem objęty kwarantanną
  • w ciągu ostatnich 14 dni nie wróciłem z zagranicy.
  • treść oświadczenia jest dla mnie zrozumiała, miałem możliwość zadawania pytań.

W poczekalni prosimy o zachowanie odległości 2 metrów pomiędzy pacjentami.

Poradnia Hipokrates będzie regularnie dezynfekowana.