PORADNIA LOGOPEDYCZNA

Agnieszka Grugel
Logopeda, Neurologopeda, Surdologopeda

Przyjmuje w:
poniedziałek: 15:30 - 19:30
piątek: 15:30 - 19:30

Zakres działalności:
Diagnoza i terapia dzieci i młodzieży, terapia osób dorosłych. Więcej informacji