Agnieszka Grugel

Logopeda, Neurologopeda, Surdogopeda

Przyjmuje w:

Zakres działalności:
Diagnoza i terapia dzieci i młodzieży, terapia osób dorosłych. Więcej informacji