Agnieszka Grugel

Logopeda, Neurologopeda, Surdologopeda

Przyjmuje w:
poniedziałek: 15:30 – 19:30
piątek: 15:30 – 19:30

Zakres działalności:
Diagnoza i terapia dzieci i młodzieży, terapia osób dorosłych. Więcej informacji

Nowy Specjalista Logopeda

Z ogromną przyjemnością informujemy, że  od maja 2022 r. w naszej poradni przyjmować będzie mgr Agnieszka Grugel: Logopeda, specjalista Neurologopeda oraz Surdologopeda.  Mgr Agnieszka Grugel świadczy usługi w zakresie:

Diagnozy i terapii u dzieci i młodzieży:

 • Diagnoza logopedyczna.
 • .Terapia zaburzeń artykulacji: sygmatyzm, rotacyzm, mowa bezdźwięczna
 • Terapia opóźnionego rozwoju mowy
 • Jąkanie.
 • Zaburzenia oddychania i połykania.
 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu.
 • Zespół Downa.
 • Zaburzenia kompetencji językowych.
 • Dysleksja, dysgrafia, dysortografia,
 • Diagnoza i terapia osób z zaburzeniami słuchu.

Oraz terapii osób dorosłych z:

  • Afazją
  • Pragnozją
  • Dyzartrią
  • Dysfagią
  • Demencją
  • Chorobą Alzheimera, Parkinsona
  • Stwardnieniem rozsianym,
  • Stwardnieniem zanikowym bocznym

Mgr Agnieszka Grugel realizuje wizyty komercyjne.

Aleksandra Przybyła

Psycholog, Psychoonkolog, Specjalność: neuropsychologia kliniczna

Przyjmuje w:
Czwartki

Zakres działalności:
konsultacje psychologiczne, neuropsychologiczne, psychoonkologiczne, pomoc psychologiczna osobom w żałobie, interwencja kryzysowa, badania, testy psychologiczne ze sporządzeniem opinii, badanie zespołów otępiennych, po przechorowaniu COVID-19

Nowy specjalista psycholog

Drodzy pacjenci!

Informujemy, że od kwietnia 2022r. w naszej Poradni Zdrowia Psychicznego przyjmować będzie mgr ALEKSANDRA PRZYBYŁA, psycholog, psychoonkolog, specialność: neuropsychologia kliniczna. Zapraszamy na:

 •  konsultacje psychologiczne
 • konsultacje neuropsychologiczne
 •  konsultacje psychoonkologiczne
 •  pomoc psychologiczną osobom w żałobie
 • pomoc psychologiczną rodzicom po okołoporodowej stracie dziecka, poronieniu
 • wizyty domowe – pacjenci onkologiczni (umawianie indywidualne)
 • testy psychologiczne :
 • badanie funkcji poznawczych po przechorowaniu COVID-19 (uwagi, pamięci, myślenia itd.)
 • badanie zespołów otępiennych (choroba Parkinsona, choroba Alzheimera)

Pani Aleksandra współpracuje z Zakładem Zdrowia Reprodukcyjnego i Seksuologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pani Aleksandra w pracy przestrzega Kodeksu Etycznego Psychologa oraz swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Wizyty komercyjne.

Nowy Specjalista Dermatolog

Z ogromną przyjemnością informujemy, że  od października 2021r w naszej poradni dermatologicznej przyjmowac będzie dr n. med. Małgorzata Ciszewska, Specjalista
Dermatolog-Wenerolog.
Zarówno dr Ciszewska jak i dr Pszenniak-Ryło realizują wizyty komercyjne. Prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty w rejestracji:
(32) 210 30 31, (32) 210 38 80 lub781 901 010

Maria Barczyk

Specjalista Psychiatrii Dzieci
i Młodzieży

Godziny przyjęć:

Po ustaleniu telefonicznym

Zakres działalności:
Wizyty komercyjne