Poradnia Zdrowia Psychicznego w ramach NFZ

 • Kompleksowa opieka psychiatryczna i psychologiczna.
 • Od dnia 01.06.2020r. w Poradni Psychiatrycznej nowi lekarze specjaliści psychiatrzy.
 • Krótkie terminy wizyt.
Dysponujemy również całościową ofertą pomocy w Poradni Psychologicznej:
 • konsultacje psychologiczne i neuropsychologiczne,
 • psychoterapię dorosłych, dzieci i młodzieży,
 • psychoterapię par,
 • mediacje,
 • pomoc psychologiczną ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie,
 • terapię środowiskową,
 •  psychologię sportu,
 • testy psychologiczne i sporządzanie opinii.