Nowy Specjalista Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

Z ogromną przyjemnością informujemy, że od grudnia 2022 r. do naszej placówki dołączy lek. med. Agnieszka Pardo, Specjalista Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Wizyty komercyjne. Prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty w rejestracji: (32) 210 30 31, (32) 210 38 80 lub 781 901 010.

Nowy Specjalista Logopeda

Z ogromną przyjemnością informujemy, że  od maja 2022 r. w naszej poradni przyjmować będzie mgr Agnieszka Grugel: Logopeda, specjalista Neurologopeda oraz Surdologopeda.  Mgr Agnieszka Grugel świadczy usługi w zakresie:

Diagnozy i terapii u dzieci i młodzieży:

 • Diagnoza logopedyczna.
 • .Terapia zaburzeń artykulacji: sygmatyzm, rotacyzm, mowa bezdźwięczna
 • Terapia opóźnionego rozwoju mowy
 • Jąkanie.
 • Zaburzenia oddychania i połykania.
 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu.
 • Zespół Downa.
 • Zaburzenia kompetencji językowych.
 • Dysleksja, dysgrafia, dysortografia,
 • Diagnoza i terapia osób z zaburzeniami słuchu.

Oraz terapii osób dorosłych z:

  • Afazją
  • Pragnozją
  • Dyzartrią
  • Dysfagią
  • Demencją
  • Chorobą Alzheimera, Parkinsona
  • Stwardnieniem rozsianym,
  • Stwardnieniem zanikowym bocznym

Mgr Agnieszka Grugel realizuje wizyty komercyjne.

Nowy specjalista psycholog

Drodzy pacjenci!

Informujemy, że od kwietnia 2022r. w naszej Poradni Zdrowia Psychicznego przyjmować będzie mgr ALEKSANDRA PRZYBYŁA, psycholog, psychoonkolog, specialność: neuropsychologia kliniczna. Zapraszamy na:

 •  konsultacje psychologiczne
 • konsultacje neuropsychologiczne
 •  konsultacje psychoonkologiczne
 •  pomoc psychologiczną osobom w żałobie
 • pomoc psychologiczną rodzicom po okołoporodowej stracie dziecka, poronieniu
 • wizyty domowe – pacjenci onkologiczni (umawianie indywidualne)
 • testy psychologiczne :
 • badanie funkcji poznawczych po przechorowaniu COVID-19 (uwagi, pamięci, myślenia itd.)
 • badanie zespołów otępiennych (choroba Parkinsona, choroba Alzheimera)

Pani Aleksandra współpracuje z Zakładem Zdrowia Reprodukcyjnego i Seksuologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pani Aleksandra w pracy przestrzega Kodeksu Etycznego Psychologa oraz swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Wizyty komercyjne.

Nowy Specjalista Dermatolog

Z ogromną przyjemnością informujemy, że  od października 2021r w naszej poradni dermatologicznej przyjmowac będzie dr n. med. Małgorzata Ciszewska, Specjalista
Dermatolog-Wenerolog.
Zarówno dr Ciszewska jak i dr Pszenniak-Ryło realizują wizyty komercyjne. Prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty w rejestracji:
(32) 210 30 31, (32) 210 38 80 lub781 901 010

Nowy Specjalista Psychiatrii Dzieci
i Młodzieży

Uwaga Pacjenci SZOZ ,,Hipokrates”!

Z ogromną przyjemnością informujemy, że od marca 2021r. do naszej placówki dołączy lek. med. Maria Barczyk,  Specjalista Psychiatrii Dzieci i Młodzieży.

Wizyty komercyjne. Prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty w rejestracji: 781 901 010, 32 210 30 31 lub32 210 38 80

Nowy specjalista neurolog

Uwaga Pacjenci SZOZ Hipokrates!

Z ogromną przyjemnością informujemy, że od 16.07.2020 r. do naszej placówki dołączy lek. med. Mirosława Bogocz.
Wizyty na Narodowy Fundusz Zdrowia oraz komercyjne. Prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty w rejestracji: tel 32 210 30 31, 32 210 38 80 lub 781 901 010

Poradnia Zdrowia Psychicznego w ramach NFZ

 • Kompleksowa opieka psychiatryczna i psychologiczna.
 • Od dnia 01.06.2020r. w Poradni Psychiatrycznej nowi lekarze specjaliści psychiatrzy.
 • Krótkie terminy wizyt.
Dysponujemy również całościową ofertą pomocy w Poradni Psychologicznej:
 • konsultacje psychologiczne i neuropsychologiczne,
 • psychoterapię dorosłych, dzieci i młodzieży,
 • psychoterapię par,
 • mediacje,
 • pomoc psychologiczną ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie,
 • terapię środowiskową,
 •  psychologię sportu,
 • testy psychologiczne i sporządzanie opinii.

Wznowienie działalności poradni.

UWAGA PACJENCI SZOZ HIPOKRATES!

Informujemy, iż od dnia 13.05.2020r. wznawiamy normalną działalność Poradni Zdrowia Psychicznego, od dnia 18.05.2020r. Poradni Neurologicznej, natomiast od dnia 1.06.2020r. Poradni Okulistycznej.

Aby zapewnić bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu Poradni Hipokrates prosimy o założenie przed wejściem do budynku poradni maseczki oraz rękawiczek jednorazowych. Prosimy aby do poradni zgłaszał się wyłącznie pacjent. W wyjątkowych sytuacjach takich jak: osoba niepełnoletnia, niepełnosprawna, słabosłysząca, osoba mająca problemy z komunikowaniem z innych powodów, pacjentowi może towarzyszyć maksymalnie jedna osoba.

Przy rejestracji zmierzymy wszystkim osobom temperaturę metodą bezkontaktową oraz poprosimy o obowiązkowe zdezynfekowanie rąk.

Pacjent i osoba towarzysząca podpiszą oświadczenie następującej treści:

 • w chwili obecnej nie mam objawów infekcji dróg oddechowych, gorączki, kaszlu, duszności,
 • nie miałem kontaktu z osobą, która ma objawy infekcji dróg oddechowych, gorączkę, kaszel i duszności w ciągu ostatnich 14 dni,
 • nie jestem objęty kwarantanną
 • w ciągu ostatnich 14 dni nie wróciłem z zagranicy.
 • treść oświadczenia jest dla mnie zrozumiała, miałem możliwość zadawania pytań.

W poczekalni prosimy o zachowanie odległości 2 metrów pomiędzy pacjentami.

Poradnia Hipokrates będzie regularnie dezynfekowana.

Czasowe zawieszenie działalności poradni.

Uwaga Pacjenci PZP i AOS SZOZ Hipokrates ❗️?

ℹ️ W związku z działaniami profilaktycznymi w zakresie zakażenia koronawirusem ? informujemy, że jesteśmy zmuszeni czasowo zmienić sposób realizacji świadczeń wszystkich poradni SZOZ Hipokrates przy  ul. Zdrojowej 65 w Pszczynie. W tym okresie udzielane będą świadczenia w postaci teleporad.

ℹ️ Na tym profilu będziemy informować na bieżąco o przywróceniu pełnej funkcjonalności poradni.